Γενικοί όροι
Ο επισκέπτης ή χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και διεθνούς δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη χρήση και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

Δεν μπορείτε, και δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε κανένα άλλο άτομο, την αντιγραφή, αποθήκευση, ενοικίαση, πώληση, διανομή, αλλαγή, διαγραφή ή γενικώς τροποποίηση του ιστοτόπου tripnet.gr ή οποιουδήποτε μέρους αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, ευθέως ή πλαγίως να παρενοχλήσετε ή να παρέμβετε, ή να αποπειραθείτε να παρενοχλήστε ή να παρέμβετε στον ιστότοπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών βάση του νόμου 2121. Ο νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α'25, 4/3/93) αναθεωρεί την προηγούμενη νομοθεσία του 1920 και συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος τροποποιήθηκε δραστικά σε πολλές διατάξεις του με το άρθρο 8 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α'271/1997) σε εφαρμογή των Οδηγιών 93/83 και 93/98 της ΕΟΚ.

Χρήση της πλατφόρμας
Η χρήση της εφαρμογής tripnet.gr και των υπηρεσιών της οι οποίες παρέχονται δωρεάν από την Tripnet έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση των χρηστών στην αναζήτηση τουριστικών υπηρεσιών.

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και φροντίδα για τη σωστή ενημέρωση και σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε και να εγγυηθούμε ότι αυτές είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται α) στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους ίδιους τους διοργανωτές β) στις πληροφορίες που αναπαράγουμε όπως ακριβώς παρουσιάζονται τη δεδομένη στιγμή σε έντυπα ή ιστοσελίδες όπως οι ίδιοι τις δημοσιοποιούν, γ) στις πληροφορίες που καταχωρούν οι ίδιοι οι διοργανωτές μέσω του συστήματος καταχωρίσεων που τους παρέχουμε και έχουν στη διάθεσή τους.

Η Tripnet σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών των ταξιδιωτικών προτάσεων που παρέχονται, τις οποίες ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνει πριν από την ολοκλήρωση της όποιας κράτησης ή συναλλαγής με τον διοργανωτή.

Οι οποιαδήποτε πληροφορίες προβάλλονται και οι οποίες υπηρεσίες προσφέρονται, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να εννοηθεί ότι φέρουν εγγυήσεις από μέρους μας ή γίνεται έμμεσα ή άμεσα παρότρυνση ή συμβουλή προς τους επισκέπτες για την χρήση ή αγορά τους. Η αξιολόγηση και ή χρήση των υπηρεσιών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και πρωτοβουλία των χρηστών/επισκεπτών.

Ιστοσελίδες τρίτων
Η Tripnet δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους (links).

Ανανεώσεις και αλλαγές
Ο ιστότοπος tripnet.gr ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνει και τους όρους χρήσης. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο του. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Άλλοι όροι
Σε ορισμένα σημεία του ιστοτόπου μπορεί να περιλαμβάνονται επιπλέον κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή άλλοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την πρόσβασή σας στις εν λόγω ενότητες του ιστοτόπου ή τη χρήση τους και οι οποίοι μπορεί να αναθεωρούνται ανά διαστήματα.

Αποδοχή όρων
Εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο tripnet.gr αποδέχεστε και συναινείτε με τους όρους χρήσης και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όροι χρήσης | Απόρρητο